بعضی آدم‌ها، کتبى‌اند.آدم‌هاى کاغذ و قلم.اهل تکست و وب و نوشتن، آدم‌هاى کلمه.این‌ها نوشتن را به حرف زدن ترجیح می‌دهند، این‌ها آدم‌ها را از لاى کلماتشان بیشتر می‌فهمند و می‌شناسند انگار نه اینکه بیشتر لزوماً، بهتر شاید.روبه‌روى آدم‌هاى نوشتارى که بنشینید، حرف کمى براى گفتن دارند، مگر اینکه آنقدر حس نزدیک بودن داشته باشند تا کلمه‌هایشان را بتوانند در ذهنشان بنویسند و با زبانشان برایتان بخوانند.اینها زیاد نگاهتان نمی‌کنند معمولاً، مگر اینکه جنس نگاه و چشمانتان را دوست داشته باشند یا اینکه حس کنند کلماتى لاى نگاهتان جاریست. آدم‌هاى کتبى همیشه چیزى براى نوشتن دارند، در هر اتفاقى دنبال کلمه می‌گردند تا ثبتش کنند، حتی برایتان بوها و رنگ‌ها را هم کلمه می‌کنند.از صبح تا شب گوشى موبایلشان کنار دستشان و مشغول تکست زدن‌اند، مشغول نوشتن‌اند، از اتفاقات روزانه‌شان می‌نویسند تا خاطرات سیاه و سفید و رنگیشان. بعضى از اینها از اجتماعات دورند، در هر جمعى شرکت نمی‌کنند، بین آدم‌ها پیدایشان نمی‌شود، کلاً کمى مردم گریزند.یکى دو نفر را پیدا می‌کنند و مدام با آنها می‌پلکند ، اما با همان یکى (♥) دو نفر حالشان خوب است. تنهاییشان کمى پر می‌شود. احتیاجى ندارند آدم‌هاى جدید وارد زندگیشان کنند ، آنقدر با همان‌ها می‌مانند تا روزى برسد طرف برود بیرون از رابطه، حرفى براى گفتن نماند ،بى هیچ حرفى کنار می‌کشند.خودشان را لا به لاى زندگى کسى نمی‌چپانند.آرامند، سرشان گرم کار خودشان است،  چاى می‌خورند، قدم می‌زنند، موسیقى بى کلام و با کلام گوش می‌دهند، کتاب می‌خوانند...اینها را تا ببینید می‌شناسید، اصلا انگار هاله دورشان یک رنگ خاص باشد، انگار همه‌شان یک بو بدهند، انگار همه‌شان از یک جنس باشند، به راحتى می‌شناسیدشان...آدمهاى آرامى که انگار همیشه منتظرند... همیشه منتظر یک چیز خوب اند، یک اتفاق خوب، یک آدم خوب، یک روز خوب. همیشه منتظر یک حس خوبند. لاى کلمه‌ها، لاى ساعت‌هاى روز، لاى ن‍ُت‌هاى موسیقى، لاى برگ‌هاى رنگى چنار، لاى نگاه آدم‌ها...این آدم‌ها از جنس ماندگارى‌اند. از جنس رفاقت‌هاى ناب و خواستنى.پیدایشان کردید حواستان باشد آهسته وارد حریمشان شوید، آهسته بشناسیدشان، آهسته کنارشان بنشینید.اینها آهسته می‌آیند، آهسته می‌ماند، آهسته مدام‌اند. هستند. همیشه هستند مادامى که از جنس حریمشان باشید. بمانید کنار اینها.حتماً روزهایتان خاطره انگیز خواهد شد. حالتان خوش خواهد شد. اینها نوید روزهاى خوب زندگى اند.زندگی کنیدشان.

💙📖💙

#مارال_مشکل_گشا