تمرین این هفته کلاس نویسندگی نوشتن سه  خاطره یا همان روزنوشت هست . هرچی این مدت برایماتفاق افتاده را در ذهنم بالا و پایین میکنم . اگر بخواهم بنویسمشان از صد برگ هم بیشتر میشود . اما نمیدانم که این چه مانعی است که چند وقتی است مقابل ایست بازرسی افکارم گذاشته اند که نمیگذارد از مرز مغزم خارج شوند و پا به دنیای کاغذ بگذارند . آنقدر ذهنم خسته از همه اتفاقاتی است که باید خیلی وقت پیش ثبتشان میکردم که فکر میکنم هر لحظه امکان سکته مغزی بعید نیست . اما به هر حال این یک تمرین است و باید انجام شود .